Advokátní kanceláře Třebíč

Žaloby na plnění

Žaloby na plnění jsou nejčastějším typem žalob. Při žalobách na plnění se žaluje na o splnění povinnosti, která vyplývá ze zákona, z právního vztahu nebo z porušení práva. Zpravidla bývají žaloby na plnění žaloby na zaplacení peněžité částky, ale mohou být i na plnění nepeněžní (např. vydání věci nebo vyklizení nemovitosti).

Podání žalob na plnění a řízení o nich se řídí občanským soudním řádem (zákon č. 99/1963 Sb.) a je zpoplatněno. U žalob na peněžité plnění činí soudní poplatek 5 % ze žalované částky, nejméně však 1.000 Kč.

O žalobách na plnění rozhoduje soud rozsudkem, a pokud se týká plnění peněžního též platebním rozkazem.

Podání žaloby na plnění je spojeno s rizikem neúspěchu ve sporu, proto by Vaší pozornosti neměla uniknout možnost souzení bez rizika.