Advokátní kanceláře Třebíč

Kasační stížnosti

Kasační stížnost je opravný prostředek proti rozsudku, kterým bylo rozhodnuto o správní žalobě. Kasační stížnosti a řízení o nich je upraveno v zákoně č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, a je zpoplatněno soudním poplatkem 5.000,- Kč.

K projednání kasační stížnosti je příslušný Nejvyšší správní soud v Brně.

Pro podání kasační stížnosti je povinné zastoupení advokátem, neboť se jedná o projednávání komplikovaných právních otázek. Naše advokátní kancelář Vám může být nápomocná při podání kasační stížnosti.