Advokátní kanceláře Třebíč

Určovací žaloby

Určovací žaloby jsou žaloby, ve kterých se žalobce u soudu domáhá určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není. Předpokladem podání určovací žaloby je třeba prokazovat naléhavý právní zájem, což bývá kámen úrazu při podání těchto žalob. Obecně se totiž uplatňuje pravidlo, že pokud lze žalovat na plnění (např. na vyklizení nemovitosti) nelze žalovat na určení (určení vlastnického práva k nemovitosti).

Občanský soudní řád uvádí, že je možno žalovat pouze na určení práva nebo právního vztahu. Žalobu je tak třeba stylizovat způsobem, aby bylo opravdu určeno právo nebo právní vztah. Advokáti, kteří nejsou sběhlí v právní teorii v tomto smyslu často chybují, neboť často žalují na určení právní skutečnosti (např. určení na neplatnosti smlouvy), takto podané žalobě však nelze vyhovět.

V naší advokátní kanceláři nemáme problémy s právní teorií ani praxí, takže nám podání určovacích žalob nečiní problémy.