Advokátní kanceláře Třebíč

Směnky a šeky

Směnky, směnky a zase směnky. Za minulého za minulého režimu byly směnky známy pouze z filmů pro pamětníky, ale v devadesátých letech se poměrně rozšířily a začaly se používat téměř masově.

Směnky a šeky jsou cenné papíry, které představují povinnost někoho někomu zaplatit peníze. Směnky jsou určitým platebním nástrojem a rovněž zajišťovacím institutem. Zajištění ze směnky se používá proto, že při směnka se (na rozdíl od jiného peněžního dluhu) uplatňuje na soudě ve zkráceném tzv. směnečném řízení.

Soud vydává tzv. směnečný platební rozkaz), proti kterému jsou pouze omezené způsoby obrany. Vzhledem k tomu, že uplatnění práv ze směnky není (až na výjimky) příliš obtížné poskytuje advokátní kancelář Kovář & Šalomoun tzv. směnečný speciální nabídku pro vymáhání směnečných dluhů). Pokud tedy máte nějakou směnku, za kterou Vám směnečný dlužník doposud nezaplatil, neváhejte a využijte služeb naší advokátní kanceláře, při vymáhání peněžitých plnění ze směnky.

Směnečné právo je pro laiky poměrně komplikované, neboť má svoji speciální terminologii. Chcete-li se o směnkách dozvědět více, připravila pro Vás advokátní kancelář Kovář & Šalomoun speciální stránku o směnečném právu, kde můžete získat další informace.