Advokátní kanceláře Třebíč

Pracovní právo

Pracovní právo je oblast práva, kde v právní praxi dochází k několika typům sporů. Jednak jsou to spory o ukončení pracovního poměru a dále spory o vyplácení mzdy a odstupného a spory vyvolané pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Spory o ukončení pracovního poměru představují speciální typ určovací žaloby ohledně toho, zda bylo ukončení pracovního poměru (např. výpovědí, dohodou, okamžitým zrušením pracovního poměru) platné či nikoli. Důležité je vědět, že žalobu je třeba podat do dvou měsíců od ukončení pracovního poměru.

Dalšími typy sporů jsou spory o vyplácení mzdy nebo odstupného. Pokud totiž zaměstnavatel nevyplatí zaměstnanci mzdu nebo odstupné dobrovolně, nezbývá nic jiného než se se zaměstnavatelem soudit. Na vymáhání těchto nároků dokonce naše advokátní kancelář udělala speciální nabídku.