Advokátní kanceláře Třebíč

Převody nemovitostí

Převody nemovitostí jsou tradiční agendou advokátních kanceláří. Rovněž naše advokátní kancelář Vám při převodu nemovitostí poradí a zařídí vše potřebné, jako je sepis smlouvy o převodu nemovitostí, zřízení věcných břemen, jakož i vypracování příslušných návrhů na vklad vlastnickho práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí.