Advokátní kanceláře Třebíč

Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek je tradiční činností, kterým se naše advokátní kancelář věnuje. Většinou jde o pohledávky vziklé ze smluv nebo ze směnek, případně ze způsobené škody nebo bezdůvodného obohacení.

Zpravidla se pohledávky uplatňují žalobou u soudu nebo u rozhodce, pokud se strany, které jsou spolu ve při, dohodly na tom, že jejich spor bude rozhodovat rozhodce.

Naše advokátní kancelář Vás bude při udělení plné moci zastupovat při vymáhání pohledávek u soudu nebo v rozhodčím řízení. Pokud se jedná o vymáhání peněžitých plnění, je soudní řízení (obdobně i rozhodčí řízení) zpoplatněno poplatkem, který činí 5 % ze žalované částky.

Cena za právní služby při vymáhání peněžitých pohledávek je odvislá od výše vymáhané částky, pokud se týká vymáhání plnění ze směnek, připravila naše advokátní kancelář pro klienty mimořádnou nabídku.