Advokátní kanceláře Třebíč

Škoda na zdraví

Škoda na zdraví je tou nejbolestnější škodou, kterou lze vůbec nahradit. Při uplatňování náhrady škody na zdraví se rozlišuje několik nároků:

  • náhrada za bolesti (bolestné)
  • náhrada za ztížení společenského uplatnění
  • odškodnění pozůstalým při usmrcení příbuzného
  • náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti
  • náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
  • náhrada za ztrátu na důchodu
  • náhrada nákladů na výživu pozůstalým
  • náhrada účelných nákladů spojených s léčením

Uplatnění náhrady škody na zdraví je poměrně komplikované, neboť se často neobejde bez znaleckých posudků a zdlouhavého souzení spojeného s obtížným dokazováním. Neváhejte proto a přijďte se o náhradě škody na zdraví poradit.