Advokátní kanceláře Třebíč

Ochrana spotřebitele

Ochrana spotřebitele v sobě zahrnuje určitá práva spotřebitelů, která mohou uplatnit vůči podnikatelům, se kterými obchodují. Ochrana spotřebitele je obsažena zejména v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).

Režim spotřebitelských smluv uplatní tam, kde jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. Dodavatelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Občanský zákoník upravuje rovněž sjednávání spotřebitelských smluv na dálku (např. telefonem nebo v internetových obchodech). V těchto případech je možné od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů ve čtrnáctidenní lhůtě od převzetí plnění. Pozor: jedná se o lhůtu tzv. hmotněprávní, takže odstoupení od smlouvy musí být v této lhůtě doručeno dodavateli, nestačí pouhé podání zásilky poště.

Naše kancelář Vám může být nápomocná při řešení problémů v rámci spotřebitelských smluv, jako jsou reklamace, odstoupení od smlouvy, jakož i následné vymáhání zaplacených peněz při vrácení zboží, pokud je dodavatel nehodlá vydat dobrovolně.