Advokátní kanceláře Třebíč

Rozvody manželství

Rozvody manželství jsou v advokátní kanceláři takřka na denním pořádku. V praxi se vyskytují dva typy rozvodů, tzv. rozvody sporné a nesporné. U nesporných rozvodů vše probíhá jakousi zrychlenou elegantní formou, neboť předpokladem nesporného rozvodu je, že jsou manželé schopni se shodnout na výchově dětí po rozvodu, na rozvodu samotném a na vypořádání majetku nabytého za manželství.

Poněkud komplikovanější je situace u sporných rozvodů, což bývá tehdy, když se jeden z manželů rozvádět nechce. V takovém případě soud zkoumá příčiny rozvratu, což může a také bývá poněkud nechutné. Soud totiž může manželství rozvést pouze tehdy, pokud se prokáže, že je manželství tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití. Pokud ovšem manželství trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí a k návrhu na rozvod se druhý manžel připojí, má se za to, že podmínky pro rozvod jsou splněny.

U každého rozvodu, ať sporného nebo nesporného, je však třeba vyřešit vztahy k nezletilým dětem. Před vlastním rozvodovým soudem, probíhá soudní řízení o svěření dětí do výchovy někomu z rodičů a stanovuje se výživné. Pokud jsou rodiče tolerantní, lze dosáhnout i svěření do střídavé péče, což znamená, že se rodiče při výchově nezletilých dětí střídají.

Po rozvodu je rovněž nutné vypořádat majetek, který byl součástí společného jmění manželů nabytého za trvání manželství. Tento majetek se vypořádává buď dohodu, a pokud nelze dohody dosáhnout, vypořádává ho na návrh některého z rozvedených manželů soud obdobně jako se vypořádává spoluvlastnictví. Soudy o vypořádání společného jmění manželů se však značně vlečou, proto je vždy vhodnější se dohodnout i za cenu nějakých ústupků.