Advokátní kanceláře Třebíč

Předběžná opatření

Předběžná opatření upravují zatímně poměry účastníků řízení, než soud rozhodne ve věci samé.

Předběžným opatřením může být účastníku uloženo zejména, aby

  • platil výživné v nezbytné míře
  • poskytl alespoň část pracovní odměny, jde-li o trvání pracovního poměru a navrhovatel ze závažných důvodů nepracuje
  • složil peněžitou částku nebo věc do úschovy u soudu
  • nenakládal s určitými věcmi nebo právy
  • něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel

K zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, je navrhovatel povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10 000 Kč a v ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti ve výši 50 000 Kč. Tato povinnost neplatí, pokud se jedná o předběžné opatření v rodinných věcech, ve věcech výživného, ve věcech pracovních, ve věcech náhrady újmy na zdraví.

Statisticky platí, že valná část návrhů na předběžné opatření je soudem zamítnuta, nejčastěji s odůvodněním, že při vyhovění předběžnému opatření by soud prejudikoval rozhodnutí ve věci samé.