Advokátní kanceláře Třebíč

Trestní právo

Trestní právo je oblastí práva, kde se rozhoduje o vině a trestu. V trestním právu bývá několik subjektů, která často potřebují právní pomoc. Je to zejména ten, o jehož vině a trestu se rozhoduje. Tento člověk se podle fáze trestního řízení nazývá buď podezřelý, obviněný, obžalovaný a odsouzený. Poskytování právní pomoci obviněnému se nazývá obhajobou).

Dalším subjektem, který opotřebuje v trestním řízení právní pomoc je poškozený (např. osoba, které byla trestným činem způsobena škoda nebo jiná újma (např. znásilněná žena). Poskytováním právní pomoci poškozenému není obhajoba, ale jde o právní pomoc.

Naše advokátní kancelář je jednou z nemnoha kanceláří, která se trestním právem zabývá a nabízí Vám své služby jak při obhajobě tak při poskytování právní pomoci poškozenému.