Advokátní kanceláře Třebíč

Dopravní přestupky

Dopravní přestupky jsou poměrně rozsáhlou kategorií přestupků. Přestupkem je jednání, jehož znaky jsou uvedeny v přestupkovém zákoně (zákon č. 200/1990 Sb.). Přestupky se projednávají ve správním řízení, takže se postupuje podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.).

Přestupky projednávají obce. Proti jejich rozhodnutí o přestupku je možno podat odvolání ke krajskému úřadu, a proti rozhodnutí krajského úřadu lze podat správní žalobu.

Při projednávání přestupků má obviněný rozsáhlá práva, kterých by měl využívat, aby pro něho projednání přestupků dopadlo příznivě. V praxi se stává, že úředníci obviněnému vnucují určitý způsob řešení přestupku, zejména tím, že mu nabízejí mírnější trest, když se přizná. V přítomnosti advokáta si takové vedení přestupkového řízení úředníci nedovolí. Již proto je vhodné být v přestupkovém řízení právně zastoupen advokátem.

Rady pro nezastoupené: Úředníci mají povinnost dokazovat Vaši vinu, Vy nemáte povinnost dokazovat svoji nevinu (ačkoli, pokud se Vám to povede, jenom dobře).

Nikdy se nevzdávejte práva na odvolání a na písemné vyhotovení rozhodnutí!

Je vhodné si rovněž uvědomit, že projednávání přestupků zpravidla nekončí ve správním řízení, ale v případě nespokojenosti obviněného se správním rozhodnutím se podává správní žaloba, případně kasační stížnost. Vzhledem k tomu, že ve správním soudnictví je větší naděje na úspěch ve věci, je vhodné, aby se klient nechal zastupovat advokátem již ve správním řízení. Advokát totiž může správní řízení již vést a ovlivňovat tak, aby to v následném správním soudnictví pro klienta dopadlo dobře. Naše advokátní kancelář má s tímto řešení dopravních přestupků rozsáhlé zkušenosti, zejména pokud se týká zachraňování řidičských průkazů.