Advokátní kanceláře Třebíč

Výživné

Výživné stanovuje zákon o rodině pro několik životních situací, při kterých existuje vyživovací povinnost. Občanský zákoník rozeznává tyto druhy výživného:

  • vzájemná vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi
  • vyživovací povinnost mezi předky a potomky
  • vyživovací povinnost mezi manžely
  • výživné rozvedeného manžela
  • výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce

Konkrétní výši výživného stanovuje soud podle potřeb oprávněného a možností povinného.