Advokátní kanceláře Třebíč

Obchodní právo

Obchodní právo upravuje vtahy mezi podnikateli navzájem, mezi podnikateli a státem, případně územními samosprávnými celky, nebo mezi těmi, kteří si režim obchodního práva na jejich právní vztah zvolí.

Součástí obchodního práva je právo obchodních společností, které upravuje založení a vznik obchodních společností (veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a družstva).

Obchodní právo bylo upraveno dříve v obchodním zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.), nicméně nyní se vztahy mezi podnikateli řídí úpravou obsaženou v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Upravuje institut nekalé soutěže a jak se proti ní bránit, jakož i vznik a náležitosti obchodních smluv.

Na naši advokátní kancelář se můžete s důvěrou obrátit s jakoukoli věcí, která se týká obchodního práva.