Advokátní kanceláře Třebíč

Vzory smluv

V případě uzavírání smluv panuje mezi smluvními stranami velká lidová tvořivost, kde smluvní strany si obvykle stánou nějaký vzor smlouvy z internetu, doplní ho o další postřehy a výsledkem je něco, z čehož nejsou v případě sporu moudří ani smluvní strany, ani advokáti ani soudy. Vymáhat jakékoli plnění na základě takové smlouvy je velice komplikované a drahé.

Abychom všem ušetřili práci (smluvním stranám, soudům a konec konců i sobě) vytvořila naše advokátní kancelář speciální aplikaci, kde si můžete smlouvu zdarma vytvořit. Takto vytvořená smlouva je jasná, přehledná a vymáhat plnění na jejím základě je pro naši advokátní kancelář rutinní záležitost, kde lze s velkou pravděpodobností očekávat vítězství v případném soudním sporu. Z těchto důvodů poskytuje naše advokátní kancelář při vymáhání peněžitých plnění z těchto smluv na právní služby výrazné slevy.

Prozatím jsou k dispozici vzory těchto smluv a dokumentů: