Advokátní kanceláře Třebíč

Nečinnost úřadů

Nečinnost úřadů je situace, kdy úřad má něco dělat, zpravidla vydat správní rozhodnutí, ale neudělá to. Proti nečinnosti úřadů se zpravidla bojuje mnohem obtížnějí než proti jeho aktivitě. Proti špatným nebo nezákonným rozhodnutím úřadů je možno využít opravné prostředky ve správním řízení (zpravidla odvolání) a dále správní žaloby..

Proti nečinnosti úřadů je možno využít speciální typ žaloby na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, která je upravena v zákoně č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, a je zpoplatněna soudním poplatkem 3.000,- Kč. O žalobě rohoduje správní soud v režimu tzv. správního soudnictví.

Naše advokátní kancelář Vám může být nápomocná při zastoupení ve správním soudnictví a podání žaloby na ochranu proti nečinnosti úřadu.