Advokátní kanceláře Třebíč

Předžalobní upomínky

Podle novely občanského soudního řádu je třeba od 1. ledna 2013 zasílat žalovaném upřed podáním žaloby předžalobní upomínku. Důvodem údajně bylo, že spousta dlužníků vůbec neví o tom, že má někde nějaký dluh. Pak by bylo pochopitelné zavést tuto povinnost jenom ve spotřebitelských vztazích, nicméně naši moudří poslanci uvedenou povinnost zavedli obecně. Zřejmě tím chtěli pomoci České poště, což se podařilo.

Předžalobní upomínku tedy zasílejte doporučeně na poslední známou adresu dlužníka (většinou to bude adresa, která je uvedená na smlouvě nebo na směnce). Obsahově je třeba v upomínce dlužníka upozornit, že má u Vás dluh, a aby ho zaplatil do určité lhůty. Je vhodné napsat konkrétní den např. 20. 2. 2013, není vhodné napsat, aby zaplatil do 10 dní od doručení upomínky, protože pak zase bude třeba zjišťovat, kdy mu byla zásilka doručena. Lhůta k plnění by měla být přiměřená tedy cca 1 týden až dva.

konkrétní text může vypadat takto:

Předžalobní upomínka při upomínání úhrady dluhu z půjčky

„Věc: předžalobní upomínka

Vážený pane,

Upozorňuji Vás, že jste doposud neuhradil svůj dluh ve výši 20.000,- Kč, který byl splatný 31. 10. 2012.

Dluh vznikl na základě smlouvy o půjčce, kterou jsme spolu uzavřeli dne 2.3.2012.

Na základě smlouvy o půjčce Vám rovněž vznikla povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, což za období od 1.11.2012 do 31.12.2012 představuje 610,-Kč.

Vyzývám Vás proto k úhradě Vašeho dluhu a smluvní pokuty v celkové výši 20.610,-Kč Požadovanou částku zaplaťte do 15. 2. 2013 na účet č. 1234567/13445.

Zároveň Vás upozorňuji, že pokud nebude uvedený dluh uhrazen, budu na Vás uvedenou částku vymáhat v soudním případně rozhodčím řízení.

V Praze dne 31. 1. 2013

Karel Věřitel“

Další vzory k dispozici zde: dokument word, dokument pdf.

Předžalobní upomínka při upomínání úhrady neproplacené směnky

„Věc: předžalobní upomínka na proplacení směnky

Vážený pane,

upozorňuji Vás, že jste doposud neuhradil svůj dluh ve výši 20.000,- Kč, který jste měl uradit na základě směnky, která byla vystavena dne 21.10.2012 v Praze a byla splatná 31. 10. 2012.

Vyzývám Vás proto k úhradě Vašeho dluhu. Požadovanou částku zaplaťte do 15. 2. 2013.

Zároveň Vás upozorňuji, že pokud nebude uvedený dluh uhrazen, budu se domáhat proplacení směnky soudní cestou.

V Praze dne 31. 1. 2013

Karel Věřitel“

Další vzory k dispozici zde: dokument word, dokument pdf.