Advokátní kanceláře Třebíč

Dlouhodobá spolupráce advokáta a klienta při vymáhání dluhů

Při vymáhání dluhů více pohledávek jednoho věřitele jsou poskytovány zpravidla výhodnější podmínky pro tohoto věřitele - klienta advokátní kanceláře. O proti vymáhání jednotlivých dluhů jsou naší advokátní kanceláří poskytovány výhodnější podmínky při vymáhání více dluhů (dluhů více dlužníků jednoho věřitele). Tyto výhodnější podmínky by bylo možno charakterizovat následovně.

Vymáhání dvou a tří dluhů (dluhů ze dvou až tří případů)

Pokud jsou tyto případy dva až tři, pak se dluhy vymáhají za jednu cenu určenou podle některé z variant vybraných klientem při vymáhání jednotlivých dluhů, které jsou uvedeny v naší speciální nabídce. Vzhledem k tomu, že odměna advokáta, případně i záloha na právní služby se odvíjí od výše vymáhané částky, považuje se za tuto částku nikoli součet jednotlivých dluhů, ale dluh největší. Zbylé dluhy se tak vlastně vymáhají zdarma.

Vymáhání čtyř a více dluhů (dluhů ze čtyř a více případů)

Při vymáhání většího počtu dluhů se s klientem domlouvají individuální podmínky. Klient si rovněž může vybrat z několik variant, případně navrhnout nějakou variantu svoji. Zpravidla se dluhy vymáhají za podmínek, které je možné rozdělit do dvou variant.

Varianta A - klient zaplatí advokátovi zálohu za každý případ, která se mu po vymožení dluhu vrací. Klient si rovněž zaplatí soudní nebo rozhodčí poplatek, který se mu rovněž při úspěšném vymožení dluhu vrací. V konečném důsledku, tak při úspěšném vymožení dluhů klient získá celou dlužnou částku, a netratí nic. Určitou nevýhodu je samozřejmě zaplacení zálohy. Výše zálohy je uvedená v následující tabulce a platí se za každý jednotlivý případ.

výše vymáhané částky (Kč)výše odměny (Kč) bez DPH
od 1 do 15.0001000
od 15.001 do 100.0002.000
nad 100.0015.000

Varianta B - klient neplatí advokátovi žádnou zálohu, advokát si však ponechává 20 % z vymožené částky nebo si ponechává příslušenství pohledávky (úroky z prodlení nebo smluvní pokutu, kterou bylo zajištěno zaplacení dluhu).

Pro doplnění uvádím, že uvedené ceny jsou bez DPH. Dále je třeba uvést, že vše závisí na konkrétně dohodnutých podmínkám mezi klientem a advokátem. Pokud něčemu nerozumíte, nebojte se zeptat a naši spolupráci při vymáhání dluhů přizpůsobíme Vašim možnostem a požadavkům. Pro Vaše dotazy využijde tel. 606 585 320 nebo email kancelar@pravnipraxe.com.