Advokátní kanceláře Třebíč

Dovolání

Dovolání je mimořádný opravný prostředek proti rozhodnutí o odvolání civilního a trestního soudu. O dovolání rozhoduje Nejvyšší soud ČR. Pro podání dovolání je povinné zastoupení advokátem, jedná se totiž o řešení komplikovaných právních otázek. Pro úspěšné podání dovolání je tak třeba vyhledat advokáta, který má nejen praktické zkušenosti, ale i teoretické znalosti.

Dovolání v civilním soudnictví je zpoplatněno soudním poplatkem, který činí podle jednotlivých agend 2.000,-Kč nebo 10.000,-Kč. Podání dovolání je poměrně komplikovaná věc, neboť v mnoha případech je možné dovolání podávat pouze tehdy, pokud dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným právem. V dovolání je tak třeba nalézt a přesvědčit Nejvyšší soud, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam, což vyžaduje značné právní a stylistické dovednosti.

Dovolání v trestním řízení zpoplatněno není, nicméně, pokud je dovolacím soudem dovolání jako nedůvodné zamítnuto, je dovolatel povinen zaplatit státu náklady dovolacího řízení, které se stanoví paušální částkou na 10.000,- Kč.

Dovolání v trestním řízení lze podat pouze z taxativně určených důvodů. Podání dovolání tak znamená značnou právní zručnost a obratnost, neboť je třeba se vejít do stanovených dovolacích důvodů, jinak bude dovolání odmítnuto. V dovolání není možné např. zpochybňovat skutková zjištění soudu. Dovolání je v podstatě zkoumání, zda soudy dodržely všechny procesní podmínky, za kterých je možné někoho uznat vinným a dát mu trest.

Statisticky je valná část dovolání (cca 95 %) jako nedůvodná zamítnuta. Statistická úspěšnost dovolání podaných naší advokátní kanceláří je nad tímto průměrem.