Advokátní kanceláře Třebíč

Exekuce

Exekuce je způsob, jak se domoci svého práva i proti vůli povinného. Naše kancelář v tomto směru využívá služeb soudních exkutorů. K provedení exekuce je však třeba určité součinnosti soudu, který provedením exekuce pověřuje soudního exekutora.

Exekuce může být nařízena pouze tehdy, pokud má klient tzv. exekuční titul, což bývá zpravidla rozsudek soudu, platební rozkaz, směnečný platební rozkaz nebo rozhodčí nález. Pokud máte exekuční titul a Váš odpůrce nesplnil dobrovolně, co mu exekuční titul nařizoval, obraťte se na nás a my zajistíme uplatnění Vašich práv v exekučním řízení.

Exekuce na peněžité plnění může být vedena i prodejem movitých věcí. Exekutor tak může zabavit i věc, která nenáleží povinnému dlužníkovi, ale Vám. V takovém případě je jediným prostředkem obrany tzv. vylučovací žaloba (excindační žaloba). K podání vylučovací žaloby jakož i k zastupování ve vylučovacím řízení využijte služeb naší kanceláře.