Advokátní kanceláře Třebíč

Náhrada škody

Náhrada škody a její vymáhání patří k poměrně obtížným agendám, kterými se naše adokátní kancelář zabývá. Problematičnost náhrady škody spočívá v dokazování. Při soudním projednávání náhrady škody je totiž žalobce (ten, kdo chce nějakou škodu nahradit) nucen prokázat výši škody, protiprávní jednání žalovaného a příčinnou souvislost mezi protiprávním jednáním žalovaného a vznikem škody.

K podání úspěšné žaloby na náhradu škody je proto třeba mít určité povědomí o právu, neboť je třeba mít jistotu, že jednání žalovaného, které způsobilo škodu, je protiprávní. Pokud tomu tak nebude, nebude žaloba úspěšná.

Poněkud jednoduší až triviální je uplatnění náhrady škody způsobené dopravními nehodami, neboť příslušné orgány dopravní nehodu vyšetří a zpravida uznají někoho vinným za spáchání dopravní nehody, takže není třeba dokazovat ani protiprávnost jednání ani příčinnou souvislost mezi vznikem škody a protiprávním jednání žalovaného. Příslušné orgány totiž vše potřebné vykonají za žalobce.

Žaloby na náhradu škody jsou svojí podstatou žalobami na plnění, takže se u nich platí soudní poplatek, který činí 5 % ze žalované částky.