Advokátní kanceláře Třebíč

Obhajoba

Obhajoba je institut trestního práva, který spočívá v poskytování právní pomoci obviněnému z trestného činu.

Obviněným se může stát každý, koho orgány činné v trestním řízení ze spáchání trestního činu obviní (to neznamená, že je vinen). Sdělení obvinění se provádí vydáním tzv. usnesení o zahájení trestního stíhání, proti kterému je možno podat stížnost.

Obhajobou a trestním právem se zabývá cca 15 - 20 % advokátních kanceláří, naše advokátní kancelář je jednou z nich. Obhájcem může být pouze advokát, je tedy nepřípustné, aby Vás při obvinění z trestného činu zastupoval obecný zmocněnec (laik).

V našem trestním právu existují případy, kdy obhájce mít musíte (tzv. nutná obhajoba), a pokud si obhájce nezvolíte bude Vám proti Vaší vůli ustanoven soudem (tzv. obhájce ex offo).