Advokátní kanceláře Třebíč

Ústavní stížnost

Ústavní stížnost je institut ochrany ústavnosti v českém právním řádu. Každý, kdo tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byl účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno jeho základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem, může podat ústavní stížnost.

Ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje.

O ústavní stížnosti rozhoduje Ústavní soud ČR, podání ústavní stížnosti není zpoplatněno. Stěžovatel musí být pro podání ústavní stížnosti zastoupen advokátem.

Podání ústavní stížnosti vyžaduje velkou právní erudici v teorii práva, neboť argumenty vznesené v ústavní stížnosti se musí opírat o ústavní právo, kde se argumentuje právními principy a doktrínami. Pro podání ústavní stížnosti je možno využít služeb naší advokátní kanceláře.