Advokátní kanceláře Třebíč

Odvolání

Odvolání je řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí civilního a trestního soudu.

Odvolání v civilním soudnictví je zpoplatněno, a to soudním poplatkem ve stejné výši jako podání žaloby, tedy pokud jde o vymáhání peněžité částky 5 % z této částky.

Odvolání v trestním řízení zpoplatněno není, nicméně, pokud je obžalovaný i odvolacím soudem uznán vinným, je povinen zaplatit státu náklady odvolacího řízení, které se stanoví paušální částkou na 3.000,- Kč.