Advokátní kanceláře Třebíč

Souzení bez rizika

Každé souzení je spojeno s určitým rizikem. Ve většině soudních řízení totiž jde o řešení sporu, zpravidla sporu o zaplacení určité peněžité částky. V těchto sporných řízeních může vyhrát pouze jedna strana (žalobce nebo žalovaný), což znamená, že druhá strana prohraje.

Součástí soudního rozhodnutí je i rozhodnutí o nákladech řízení, kdy náklady řízení zpravidla platí ta strana, která ve sporu prohraje. Součástí nákladů řízení je jednak soudní poplatek, ale i náhrada za právní zastoupení.

Tyto náhrady za právní zastoupení mhou být poměrně velké, a proto může být souzení problém. Může se totiž stát, že podáte na někoho žalobu, aby Vám zaplatil určitou částku (např. 10.000,-Kč). Ve sporu prohrajete a ještě jste povinni zaplatit náklady řízení protistrany, které budou představovat také částku cca 10.000,-Kč. Takže nejen, že nic od žalovaného nedostanete, ale ještě jste povinni žalovanému (jeho advokátovi) zaplatit za právní zastoupení. V každém konkrétním sporu je tak třeba zvážit rizika, tedy kolik to může stát, když se prohraje soudní spor.

Jak bylo uvedeno výše největší položku při hrazení nákladů řízení představuje náhrada právního zastoupení, která se dříve účtovala podle vyhlášky o paušální odměně (vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. - ke stažení zde. Aktuálně tato vyhláška již neplatí, nicméně orientačně může sloužit k tomu, kolik asi řízení v jednom stupni stojí. Aktuálně se totiž náklady počítají dle advokátního tarifu podle počtu úkonů právní pomoci, přičemž není možné dost dobře předem určit, kolik takových úkonů bude. Uvedená vyhláška o paušální odměně odpovídala přibližně 4 úkonům právní pomoci, což je rozsah právní pomoci, za který se obvykle dají jednodužší případy vyřešit.

V případě souzení o peníze by se daly náklady řízení přibližně vyčíslit takto.

výše vymáhané částky (Kč)výše odměny (Kč) bez DPH
do 10005.400
od 100 do 50005.400
od 5000 do 100009.900
20.00011.600
50.00016.700
100.00025.200
500.00048.200
1.000.00058.200

Tyto náklady se týkají sporu, který se rozhodne při prvním jednání. Rovněž je třeba upozornit, že v těchto částkách nejsou zahrnuty cestovní náhrady a náhrada za ztrátu času advokáta, který stráví cestou k soudu. Dále je třeba upozornit, že jde o náhrady v 1 stupni řízení. Pokud tedy některá strana podá odvolání, pak je třeba výše uvedené částky zdvojnásobit. Pokud tedy někoho zažalujete o 100.000,-Kč, spor prohrajete a protistrana bude zastoupena advokátem, pak Vás to může přijít na cca 46.000,-Kč (bez DPH).

Právě možnost, že bude neúspěšný žalobce nucen zaplatit i náklady řízení, mnoho věřitelů (žalobců) odrazuje od soudního sporu. Toho si povšimly určité obchodní společnosti, které začaly ve spolupráci s advokáty (i naší advokátní kanceláři) nabízet možnost souzení bez rizika. Tato služba by se dala přirovnat k pojištění. V zásadě jde o to, že tyto společnosti nesou riziko placení nákladů řízení místo klienta, takže klient nemůže při souzení nic ztratit. Na druhou stran je však třeba říci, že pokud nastane úspěch ve věci a klient nějaké peníze vysoudí, je povinen za tuto službu zaplatit. Zpravidla tak klientovi z vysouzených peněz zbude cca 50 %. Zbytek peněz představuje jednak provizi společnosti za poskytnutí služby souzení bez rizika a zaplacení právního zastoupení.

Poskytování služby souzení bez rizika se společnostem vyplatí, pokud jde o souzení o větší částky - alespoň o 200.000,-Kč, a pokud míra úspěchu ve věci je alespoň 60 %. Při souzení o menší částky se tato služba neposkytuje, nicméně by ji bylo možné dohodnout, pokud by šlo o souzení, kde by byla velká míra úspěchu ve věci. To je v zásadě v těch případech, ve kterých naše advokátní kancelář nabízí slevy na poskytování právních služeb.

V konkrétním případě však záleží na dohodě mezi advokátem, příslušnou společností, které bude službu souzení bez rizika zajišťovat, a klientem. Klíčové je však posouzení možného úspěchu ve věci, které musí provést advokát. Neváhejte proto a přijďte se poradit, zda by bylo možné Váš dluh bez rizika vymáhat. Máte-li dotazy kontaktujete JUDr. MgA. Michala Šalomouna, Ph.D., který Vám vysvětlí podrobnosti služby souzení bez rizika.