Advokátní kanceláře Třebíč

Sepis smluv

Vypracování návrhů a sepis smluv patří k tradičním právním agendám, kterým se v naší advokátní kanceláři věnujeme. Podle Vašich požadavků a potřeb Vám připravíme smlouvy na míru zejména z těchto právních oblastí:

Občanské právo: Kupní smlouva, Smlouva o smlouvě budoucí, Smlouva o převodu nemovitostí, Smlouva o zřízení věcného břemene, Darovací smlouva, Smlouva o dílo, Výpůjčka, Půjčka, Nájem, Leasing, Smlouva o úschově, Smlouvy o úschově, Zprostředkovatelská smlouva, Pojistná smlouva, Smlouva o sdružení

Obchodní právo: Kupní smlouva, Smlouva o smlouvě budoucí, Smlouva o prodeji podniku, Smlouva o nájmu podniku, Smlouva o úvěru, Smlouva o koupi najaté věci, Smlouva o uložení věci, Smlouva o skladování, Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví, Smlouva mandátní, Smlouva komisionářská, Smlouva o kontrolní činnosti, Smlouva o přepravě věci, Smlouva o nájmu dopravního prostředku, Smlouva o zprostředkování, Smlouva o obchodním zastoupení, Smlouva o tichém společenství, Smlouva o otevření akreditivu, Smlouva o inkasu

Autorské právo: Licenční smlouva k užití autorského díla, Licenční smlouva k užití počítačového programu, Smlouvy o provádění modelingu, Licenční smlouva k užití uměleckého díla, Licenční smlouva k užití zvukového a zvukovo-obrazového záznamu, Licenční smlouva k užití databáze, Nakladatelská smlouva

Pracovní právo: Pracovní smlouva, Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní činnosti.