Advokátní kanceláře Třebíč

Správní právo

Správní právo je rozsáhlou oblastí práva, kde na jedné straně orgán veřejné moci (úřad) a na druhé straně je tzv. objekt veřejnosprávního působení. Dnes se těmto objektům veřejnosprávního působení říká poněkud eufemisticky klienti veřejné správy. Klienty veřejné správy jsme prakticky všichni v těch situacích, kdy jednáme s úřady.

Jednání s úřady nemusí být vždy prosto komplikací, v takových případech je pak vhodné vyhledat právníka, aby Vám při jednání s úřady pomohl. Při jednání s úřady stačí zpravidla pouhá fyzická přítomnost advokáta k tomu, aby správní orgán (úřad) postupoval korektně a tak, jak má.

Určitou speciální oblastí právního práva je správní trestání, kdy se rozhoduje o udělování sankcí (např. pokut) případně o sankcí nepeněžité povahy (např. zabavení řidičského průkazu).

Naše advokátní kancelář Vám může být nápomocná při jednání s úřady a důsledného využívání Vašich práv k Vaší spokojenosti.