Advokátní kanceláře Třebíč

Řidičské průkazy

Při spáchání dopravních přestupků je poměrně častou sankcí zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel (zabavení řidičského průkazu). Vzhledem k tomu, že hodně řidičů obviněných ze spáchání přestupku potřebuje řidičský průkaz, nehodlá se s smířit s touto sankcí a snaží se docílit toho, aby jim řidičský průkaz zůstal.

Naše advokátní kancelář se získávání řidičských průkazů věnuje, když k jejich získání využívá veškeré prostředky, které jí k tomu právní řád umožňuje. V režimu správního řízení je to zejména odvolání, přezkum správního rozhodnutí a obnova řízení. Tradičně podáváme proti rozhodnutí krajského úřadu žalobu ve správním soudnictví a pokud to nestačí tak i kasační stížnost.

Vzhledem k tomu, že při získávání řidičských průkazů je třeba použít širokou škálu prostředků, které právní řád umožňuje, obvykle se s klienty domlouváme na výkonové odměně. To znamená, že klient zaplatí určitou jednorázovou odměnu za vyřešení věci. Pokud se dostaví úspěch ve věci - situace, kdy klientovi řidičský průkaz zůstane, zaplatí advokátovi ještě dodatečnou odměnu za dobře vykonanou práci.