Advokátní kanceláře Třebíč

Právo obchodních společností

Právo obchodních společností upravuje právní vztahy v obchodních společnostech. Obchodní společnosti je však třeba nejdříve založit a pak zapsat do obchodního rejstříku. K založení obchodních společností je třeba vytvořit zakladatelskou listinu nebo společenskou smlouvu. Zápisy do obchodního rejstříku provádějí krajské soudy na základě návrhu, jedná se vlastně o speciální soudní řízení.

Mezi obchodní společnosti patří:

  • Veřejná obchodní společnost
  • Komanditní společnost
  • Společnost s ručením omezeným
  • Akciová společnost
  • Družstvo (formálně se mezi obchodní společnosti neřadí, nicméně má obdobnou právní úpravu)

Obchodní společnosti (rovněž tak i družstvo) nejsou však nehybné útvary, ale mají svůj vnitřní život, kdy se třeba mění majitelé společností, případně statutární orgány. Všechny tyto změny předpokládají vytváření příslušných právních dokumentů jako jsou rozhodnutí valných hromad obchodních společností, a zápis změn do obchodního rejstříku.

Naše advokátní kancelář Vám může nabídnout své služby ohledně zakládání obchodních společností a družstev, jakož i při realizaci změn v těchto obchodních společnostech a družstvech.