Advokátní kanceláře Třebíč

Rodinné právo

Rodinné právo je součástí občanského práva a je upraveno v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).

Rodinné právo je poměrně frekventovanou agendou advokátních kanceláří, a to agendou spíše společenskou než právnickou. Právní zastoupení v agendách rodinného práva je spíše psychickou podporou pro klienta (klientku) než právním soubojem myšlenek, právních názorů a principů, jako je tomu v občanském a mnohdy v trestním právu.

Značnou část agendy rodinného práva jsou opatrovnické věci, ve kterých jde o svěření nezletilých dětí do výchovy jednomu, případně oběma rodičům nebo jiných vhodných osob. Vyřešení vztahů k nezletilým dětem je ostatně předpokladem rozvodu).

Další velkou agendou je určování a vymáhání výživného, přičemž rodinné právo zná více forem výživného, nejenom výživné mezi rodiči a nezletilými dětmi (byť je nejfrekventovanější).