Advokátní kanceláře Třebíč

Ex offo

Ex offo je výraz označující, že obhájce byl obviněnému ustanoven soudem z úřední povinnosti (ex officio) v případech nutné obhajoby. Obviněný má v zásadě možnost obhájce si zvolit, a pokud to do určité doby neudělá je mu soudem ustanoven. I po tomto ustanovení je však možné zvolit si obhájce na plnou moc a v takovém případě obhájce ex offo s obhajobou končí.

V naší advokátní praxi se stává, že obviněný po té, co mu byl advokát ex offo soudem ustanoven, udělí naší advokátní kanceláři plnou moc. Důvodem je zpravidla nespokojenost obviněného s výkonem obhajoby obhájcem ex offo.

Ačkoli by obhájci ex offo měli k obhajobě přistupovat stejně jako obhájci na plnou moc (tato povinnost je uvedena dokonce výslovně v čl. 6 odst. 2 Etického kodexu advokátů), v mnoha případech se to neděje. Obhájce ex offo má totiž jistotu, že za vykonanou obhajobu dostane zaplaceno od státu, přičemž stát neposuzuje kvalitu obhajoby. Obhájce tak může sedět na hlavním líčení, neříct jediné slovo, a dostane zaplaceno stejně, jako když by se za klienta pral jako lev. U obhajoby na plnou moc tomu tak zpravidla není, jelikož klient může obhájci plnou moc kdykoli vypovědět a obhájce na plnou moc by tak přišel o práci. Při obhajobě na plnou moc lze navíc sjednat výkonovou odměnu (podle úspěchu ve věci), kde obhájce je sám finančně zainteresován do výsledku trestního řízení, takže se snaží ze všech sil.

Mnoho lidí se mylně domnívá, že obhajoba ex offo je zadarmo a že když si obhájce nezvolí, tak ho nebudou muset platit. Obecně ex offo funguje tak, že náklady obhajoby platí stát. Nicméně, pokud je obviněný uznán vinným (což je více jak 90 % případů), je mu následně zaslána soudem výzva k zaplacení nákladů trestního řízení, mezi které náleží jednak náklady na soudní řízení, znalecké posudky, tak náklady na obhajobu. Tím, že si obviněný obhájce nezvolí, tak neušetří nic. To by platilo pouze v případě, když by byl soudem zproštěn obžaloby a nebyl by uznán vinným. Ovšem vzhledem ke kvalitě obhajoby ex offo lze zprošťující rozsudky očekávat spíše při obhajobě na plnou moc než při obhajobě ex offo.