Kovář & Šalomoun
advokátní kancelář

Advokátní kancelář

Advokátní kancelář Kovář & Šalomoun je seskupení dvou advokátů JUDr. Rostislava Kovář & JUDr. MgA. Michala Šalomouna, Ph.D., kteří vykonávají advokátní praxi jako samostatní advokáti podle § 13 zákona o advokacii (zákon č. 85/1996 Sb.), a mají spolu uzavřenou smlouvu o trvalé substituční spolupráci mezi advokáty podle článku 12 odst. 4 Usnesení představenstva ČAK č. 1/1997 Věstníku ČAK o pravidlech profesionální etiky a pravidlech soutěže.

JUDr. Rostislav Kovář je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 311.

JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D. je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 12135.

Advokátní kancelář Kovář & Šalomoun sídlí v Třebíči. Právní služby poskytuje po celé České republice, zejména však v těchto krajích a městech: Kraj Vysočina, Kraj Jihomoravský, Kraj Jihočeský, Kraj Pardubický, Kraj Středočeský, Praha, Brno, Jihlava, Znojmo, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Pardubice, Žďár nad Sázavou, Vyškov, Kroměříž, Chrudim, Blansko.

Novinky

Advokát JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D. otevřel pobočku advokátní kanceláře v Moravských Budějovicích na adrese Husova 946, tel/fax: 568 421 261. Jedná o bývalou advokátní kancelář JUDr. PhDr. Aleny Novotné, Ph.D.

Vzhledem k tomu, že JUDr. PhDr. Novotná, Ph.D. byla jmenována soudcem, nemůže vykonávat advokátní praxi. Její praxi, včetně kanceláře a spisů převzal po vzájemné dohodě JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D., který byl poté na základě rozhodnutí České advokátní komory jmenován nástupcem advokátky JUDr. PhDr. Aleny Novotné, Ph.D.