Advokátní kanceláře Třebíč

Advokátní kanceláře v Třebíči

Tato webová stránka prapagovla advokátní kanceláře dvou spolupracujících advokátů JUDr. Rostislava Kovář & JUDr. MgA. Michala Šalomouna, Ph.D., kteří vykonávali advokátní praxi jako samostatní advokáti podle § 13 zákona o advokacii (zákon č. 85/1996 Sb.), a mají spolu uzavřenou smlouvu o trvalé substituční spolupráci mezi advokáty podle článku 12 odst. 4 Usnesení představenstva ČAK č. 1/1997 Věstníku ČAK o pravidlech profesionální etiky a pravidlech soutěže.

JUDr. Rostislav Kovář je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 311.

JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D. byl zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 12135.

Dne 17. 12. 2021 byl JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D. jmenovám ministrem pro legislativu vlády ČR, proto musel s advokacií skončit, kdy kliety po něm převzala advokátka Mgr. Pavla Kosová, která je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 15951.

Pokud tak na těchto stránkách někde objevíte, že máte kontaktovat JUDr. Michala Šalomouna, jedná se o chybu, která nebyla ještě odstraněna a kontaktujte namísto tohoto advokátku Mgr. Pavlu Kosovou, neboť JUDr. Michal Šalomoun nemůže po dobu výkonu fukce ministra advokacii vykonávat.