Advokátní kanceláře Třebíč

Dopravní nehody

Dopravní nehody jsou situace, do kterých se může dostat každý z nás. Většina dopravních nehod se řeší buď v režimu přestupkového řízení nebo řízení trestního (dopravní nehody s těžšími následky). Jak v přestupkovém, tak v trestním řízení se zkoumá vina, tedy, kdo za dopravní nehodu může.

Pokud je někdo uznán vinným, může mu být v přestupkovém i v trestním řízení uložena pokuta (peněžitý trest), případně zákaz činnosti (zabavení řidičského průkazu). V trestním řízení může být pachateli dopravní nehody navíc uložen i trest odnětí svobody.

Jak přestupkové, tak trestní řízení je vedeno určitým formalizovaným postupem, při kterém může obviněný z přestupku nebo trestného činu využívat svých práv. To ovšem předpokládá, že tato práva zná.

Při dopravní nehodě je zpravidla způsobena škoda na majetku i na zdraví. Škodu většinou platí pojišťovna v rámci povinného ručení. Osoby poškozené tak mají zájem, aby dostali škodu zaplacenou, což nebývá v praxi prosto problémů.

Máme s řešením dopravních nehod zkušenosti jak při zastupování obviněných v přestupkovém řízení tak při obhajobě obviněných v trestním řízení, jakož i při zastupování poškozených v přestupkovém i trestním řízení, nezanedbatelné úspěchy má rovněž při zachraňování řidičských průkazů obviněných.