Advokátní kanceláře Třebíč

Jednání s úřady

Jednání s úřady nemusí být vždy prosto komplikací. S úřady jedná většina lidí bez právních zástupců a většina věcí se bez nich obejde. Nicméně v okamžiku, kdy nastanou problémy, bývá někdy nezbytné právního zástupce vyhledat. To je zejména v situacích, které by bylo možné nazvat jako boj s úřady. K tomu může dojít z rozličných důvodů, ať je to nečinnost úřadů, spory o výklad právní normy, nebo rozhodování úřadů způsobem, který není pro klienty přijatelný. Při činnosti úřadů může vzniknout škoda, kterou je možno po správním orgánu (úřadu) požadovat.

Většina činností úřadů se provádí v rámci určitého formalizovaného postupu, který se nazývá správní řízení. Ve správním řízení mají tzv. klienty veřejné správy poměrně rozsáhlá práva, ne vždy je však dokáží náležitě využít.

Správní řízení končí většinou tzv. správním rozhodnutím, proti kterému lze podat odvolání, případně rozklad. Odvolací orgán pak napadené správní rozhodnutí přezkoumá a zpravidla ho potvrdí. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu lze podat správní žalobu, o níž rozhodují správní soudy. Jde vlastně o justiční (soudní) přezkum činností úřadů. Správní soudnictví je dvoustupňové a proti rozhodnutí správního soudu lze podat tzv. kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Naše advokátní kancelář Vám může nabídnout právní služby ve všech oblastech, které se týkají veřejné správy. Zejména se jedná o zastupování ve správním řízení jakož i následném soudním přezkumu správních rozhodnutí a dále při žalobách na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.