směnky, vzory směnek, vymáhání směnek, prodej směnek

směnky - pojmy

směnky - doložky

směnky - druhy

bianco směnka

lhůtní vista směnka

směnka cizí

směnka vlastní

vista směnka

zajišťovací směnka

zastřená směnka vlastní

rektasměnka

směnky - vzory

směnky - vymáhání

směnky - prodej

kontaky

Rekta směnka

Rekta směnka je směnka, která není převoditelná rubopisem. Obecně platí, že každá směnka je převoditelá rubopisem, pokud se k tomuto má zabránit, je to třeba na směnce uvést, např. použitím doložky "nikoli na řad".