směnky, vzory směnek, vymáhání směnek, prodej směnek

směnky - pojmy

akcept směnky

aval, avalista

indosament

indosant

indosatář

protest směnky

remitent

rubopis směnky

směnečné rukojemství

směnečník

směnečný postih

trasant

trasát

trata

výstavce směnky

směnky - doložky

směnky - druhy

směnky - vzory

směnky - vymáhání

směnky - prodej

kontaky

Směnky - pojmy směnečného práva

Směnečné pojmy jsou důležité pro pochopení směnečného práva. Některé z těchto pojmů používá zákon směnečný a šekový a některé používá právní praxe.

Tyto pojmy by bylo možné rozdělit do několika kategorií, jednak je to pojmenování subjektů, které jsou účastny směnečných vztahů. Mezi tyto pojmy patří: aval, indosant, indosatář, remitent, směnečník, trasant, trasát, výstavce směnky.

Další kategorií pojmů je pojmenování určitých úkonů, které je možno se směnkou provádět. Mezi tyto pojmy by bylo možné zařadit pojmy jako akcept směnky, protest směnky, směnečný postih.

Do poslední kategorie by pak bylo možné zařadit určité pojmy směnečného právo, které nebylo možno zařadit do výše uvedených kategorií. Mezi tyto pojmy patří indosament, rubopis směnky, trata, směnečné rukojemství.