směnky, vzory směnek, vymáhání směnek, prodej směnek

směnky - pojmy

směnky - doložky

směnky - druhy

směnky - vzory

směnky - vymáhání

vymáhání dluhů

směnečný platební rozkaz

směnky - prodej

kontaky

Vymáhání směnečných dluhů

Vymáhání směnečných dluhů se realizuje zpravidla prostřednictvím soudu. Ve srovnání s vymáháním jiných peněžitých dluhů je vymáhání směnečných dluhů o něco snazší. Důvodem je tzv. koncentrace řízení a dále speciální typ soudního rozhodnutí ve směnečných věcech, který se nazývá směnečný platební rozkaz.

Docenit výhody směnečného soudního řízení lze teprve při srovnání směnečného řízení s klasických občanskoprávním řízení. Při klasickém vymáhání dluhů (např. z půjčky nebo úvěru) soud vydá tzv. platební rozkaz. Proti platebnímu rozkazu lze podat do patnácti dnů od jeho doručení odpor, čímž se celý platební rozkaz ruší a věc se přesune do soudního projednání. Při tomto projednání je třeba tvrdit a dokazovat všechny skutečnosti důležité pro rozhodnutí ve věci, které vyplývají z hmotného práva. Těchto důležitých skutečností může být celá řada a ne vždy se to žalobci úspěšně podaří. Aktivita je tak vždy na straně žalobce.

Při směnečném řízení má žalobce výhodnější postavení, neboť v zásadě tvrdí pouze to, že má platnou směnku, která nebyla v době splatnosti proplacena. To se prokazuje poměrně snadno předložením prvopisu směnky, případně protestu. Aktivita je tak přesunuta ze žalobce na žalovaného.

Vymáhání směnečných dluhů není příliš složité, ale ani jednoduché. Každopádně Vám doporučuji, abyste přenechali vymáhání směnečných dluhů profesionálům. Tímto si Vám dovoluji nabídnout zcela mimořádnou nabídku na vymáhání směnečných dluhů.