směnky, vzory směnek, vymáhání směnek, prodej směnek

směnky - pojmy

směnky - doložky

směnky - druhy

bianco směnka

lhůtní vista směnka

směnka cizí

směnka vlastní

vista směnka

zajišťovací směnka

zastřená směnka vlastní

rektasměnka

směnky - vzory

směnky - vymáhání

směnky - prodej

kontaky

Vista směnka

Vista směnka je směnka spatná na viděnou. Tyto směnky buď nemají vůbec uvedenou splatnost, pak platí, že jsou splatné na viděnou, nebo tato skutečnost může vyplývat přímo ze směnky. V takovém případě se na směnce používají doložky jako "splatno na viděnou", "splatno na požádání", "splatno při předložení".

Vista směnka je pro výstavce směnky nebo jiného povinného ze směnky nejpřísnějším druhem směnky, neboť její splatnost nastává okamžitě při jejím předložení. Problém to může činit zejména u velkých částek, které při sobě směnečný dlužník nemusí v okamžiku předložení směnky mít.

Přísnost vista směnky je možné zmírnit uvedením lhůty na směnce, kdy splatnost směnky nastává až po uplynutí této lhůty. Taková směnka se nazývá lhůtní vista směnka.