směnky, vzory směnek, vymáhání směnek, prodej směnek

směnky - pojmy

směnky - doložky

per aval

bez protestu

nikoli na řad

směnky - druhy

směnky - vzory

směnky - vymáhání

směnky - prodej

kontaky

Doložky na směnkách

Doložky na směnkách jsou určité formule, které se vyskytují na směnkách. S každou doložkou je spjatá určitá situace, která je důležitá pro uplatnění práv ze směnky.

Najčastěji používané doložky jsou doložky "bez protestu" a "per aval. Velice důležitou doložkou, které zakazuje převod směnky rubopisem, je doložka "nikoli na řad"