směnky, vzory směnek, vymáhání směnek, prodej směnek

směnky - pojmy

směnky - doložky

směnky - druhy

bianco směnka

lhůtní vista směnka

směnka cizí

směnka vlastní

vista směnka

zajišťovací směnka

zastřená směnka vlastní

rektasměnka

směnky - vzory

směnky - vymáhání

směnky - prodej

kontaky

Zajišťovací směnka

Zajišťovací směnka je směnka, která slouží k zajištění plnění peněžitého závazku (např. vrácení půjčky). Zajištění pomocí směnky se používá především proto, že peněžité plnění ze směnky se vymáhá mnohem snáze než plnění ze závazkového vztahu, k tomu slouží institut směnečného platebního rozkazu.

Peněžitý závazek lze zajistit formou běžné směnky nebo formou blanko směnky. Blanko směnka se používá tam, kde se dluh plní ve splátkách. Aby se nemusela na zajištění každé splátky vystavovat extra směnka s extra splatností, vystaví dlužník jako výstavce směnky pouze jednu blanko směnku. V blanko směnce není uvedená výše směnečné sumy a splatnost, kterou tam doplní věřitel jako remitent podle toho, jaký je aktuální dluh dlužníka. (Dlužník totiž mohl některé splátky zaplatit, takže není dopředu jasné, kolik peněz bude dlužník věřiteli dlužit.)