směnky, vzory směnek, vymáhání směnek, prodej směnek

směnky - pojmy

směnky - doložky

směnky - druhy

směnky - vzory

směnky - vymáhání

směnky - prodej

prodej směnky

cena směnky

kontaky

Prodej směnky

Prodej a koupě směnky je specifickým typem obchodu. Směnky jakožto cenné papíry jsou specifickým zbožím, se kterým dá obchodovat. Prakticky se prodej směnek děje indosamentem a u rekta směnek postoupením pohledávky. Vzhledem k otmu, že se jedná o obchod uskutečňuje se indosování směnek, případně postoupení pohledávky za úplatu.

Prodej a koupě směnek se samozřejmě provádí za úplatu. Důležitou otázkou je, jak velká by měla tato úplata být. Tedy řečeno jinak, jaká je tržní hodnota směnky. Na to není jednoduchá odpověď. Nicméně pro stručnost by bylo možné směnky rozdělit do dvou kategorií, jednak bonitní směnky za solventními dlužníky, se kterými zpravidla obchodují banky a směnky ostatní. Pokud se týká bonitních směnek, pak jejich cena se blíží směnečné sumě, u těch ostatních směnek to však neplatí. Pro představu, co všechno je třeba vzít při stanovení této ceny v úvahu se podívejte na oddíl cena směnky.