směnky, vzory směnek, vymáhání směnek, prodej směnek

směnky - pojmy

akcept směnky

aval, avalista

indosament

indosant

indosatář

protest směnky

remitent

rubopis směnky

směnečné rukojemství

směnečník

směnečný postih

trasant

trasát

trata

výstavce směnky

směnky - doložky

směnky - druhy

směnky - vzory

směnky - vymáhání

směnky - prodej

kontaky

Rubopis směnky

Rubopis směnky je totéž co indosament. Jde o nástroj, kterým se směnka převádí. Jak naznačuje označení "rubopis" děje se tak na rubu směnky. Prakticky se převod směnky rubopisem realizuje tak, že na rub směnky se napíše "místo mně zaplaťte na řad Karlovi Novákovi".

Karel Novák je v tomto případě indosatář. Rovněž Karel Novák, ale může směnku rubopisem převést (po té, až se stane jejím majitelem), v takovém případě se označuje jako indosant a převádí směnku na dalšího indosatáře.