směnky, vzory směnek, vymáhání směnek, prodej směnek

směnky - pojmy

směnky - doložky

směnky - druhy

směnky - vzory

směnka vlastní

směnka cizí

směnky - vymáhání

směnky - prodej

kontaky

Vzor směnky vlastní


V ..................... dne ......................

Za tuto směnku zaplatím bez protestu dne .....................

na řad ..............................................

směnečnou sumu ve výši ........................

Směnka je splatná v ........................... u ............................jméno a podpis výstavce


Pokud bychom vzor směnky vyplnili tak, že Božena Němcová má zaplatit 20.000,-Kč Janu Nerudovi, pak by vyplněná směnka vypadala takto:


V Praze dne 20. listopadu 2008

Za tuto směnku zaplatím bez protestu dne 20. ledna 2009 na řad Jana Nerudy, bytem Ovocný trh 30, Praha, směnečnou sumu ve výši 20.000,-Kč.

Směnka je splatná v Praze u Jana Nerudy, bytem Ovocný trh 30.

Božena Němcová


Jako vzor je možno využít též směnečný formulář nebo speciální aplikaci na vytvoření směnky vlastní.