směnky, vzory směnek, vymáhání směnek, prodej směnek

směnky - pojmy

směnky - doložky

směnky - druhy

bianco směnka

lhůtní vista směnka

směnka cizí

směnka vlastní

vista směnka

zajišťovací směnka

zastřená směnka vlastní

rektasměnka

směnky - vzory

směnky - vymáhání

směnky - prodej

kontaky

Směnka a její druhy

Směnka se může vyskytovat v různých druzích (typech), které se mezi sebou navzájem liší liší.

Základní kritérium třídění je na směnku vlastní a směnku cizí. Podle data splatnosti lze rozlišovat datosměnku, která splatná v konkrétní den a vistasměnku, eventuelně lhůtní vistasměnku, která je splatná na viděnou nebo určitý čas po viděné.

Podle způsobu použití směnky je možné rozlišovat též blankosměnku, zajišťovací směnku, rekta směnku, zastřenou směnku vlastní a další typy směnek.