směnky, vzory směnek, vymáhání směnek, prodej směnek

směnky - pojmy

směnky - doložky

směnky - druhy

bianco směnka

lhůtní vista směnka

směnka cizí

směnka vlastní

vista směnka

zajišťovací směnka

zastřená směnka vlastní

rektasměnka

směnky - vzory

směnky - vymáhání

směnky - prodej

kontaky

Směnka vlastní

Směnka vlastní je nejjednodušším typem směnky, která si vystačí se dvěma subjekty. Jednak výstavce směnky , jakožto směnečný dlužník (povinný) ze směnky a remitent jako věřitel (oprávněný) ze směnky. Směnka vlastní je vlastně slib výstavce směnky, že zaplatí směnečnou sumu remitentovi.

Podle zákona směnečného a šekového jsou podstatnými náležitosti směnky vlastní tyto údaje:

Vzor směnky vlastní najdete zde.