směnky, vzory směnek, vymáhání směnek, prodej směnek

směnky - pojmy

směnky - doložky

směnky - druhy

bianco směnka

lhůtní vista směnka

směnka cizí

směnka vlastní

vista směnka

zajišťovací směnka

zastřená směnka vlastní

rektasměnka

směnky - vzory

směnky - vymáhání

směnky - prodej

kontaky

Lhůtní vista směnka

Lhůtní vista směnka je směnka, která je splatná určitý čas po předložení směnky k přijetí. Na směnce je uvedená lhůta, která počne běžet po předložení směnky k přijetí (někdy se v této souvislosti mluví o tzv. vidění směnky). Splatnost směnky nastává uplynutím této lhůty.

Lhůtní vistasměnka zmírňuje tvrdost vista směnek, které jsou splatné na viděnou.