směnky, vzory směnek, vymáhání směnek, prodej směnek

směnky - pojmy

směnky - doložky

per aval

bez protestu

nikoli na řad

směnky - druhy

směnky - vzory

směnky - vymáhání

směnky - prodej

kontaky

Doložka "nikoli na řad"

Doložka "nikoli na řad" se používá tehdy, když se chce zamezit převodu směnky rubopisem (indosamentem).

Směnka s doložkou "nikoli na řad" se rovněž označuje jako rekta směnka. Označení pochází z rozlišování cenných papírů na ordre papíry, které jsou převoditelné rubopisem a rekta papíry, které rubopisem převoditelné nejsou.