směnky, vzory směnek, vymáhání směnek, prodej směnek

směnky - pojmy

směnky - doložky

směnky - druhy

bianco směnka

lhůtní vista směnka

směnka cizí

směnka vlastní

vista směnka

zajišťovací směnka

zastřená směnka vlastní

rektasměnka

směnky - vzory

směnky - vymáhání

směnky - prodej

kontaky

Blanko směnka

Blanko směnka nebo též bianco směnka je směnka, která má některé části nevyplněné. Blanco směnka vlastně není směnka, neboť neosahuje všechny zákonem požadované náležitosti pro to, aby to byla směnka.

Směnkou se blankosměnka stane až tehdy, kdy se vyplní. Blankosměnka se používá jako zajišťovací směnka. Zajištění se realizuje zpravidla tak, že v blankosměnce není vyplněná směnečná suma a datum splatnosti. Společně s blankosměnkou se uzavírá i tzv. Dohoda o vyplňovacím směnečném právu, která vymezuje, za jakých podmínek je majitel směnky oprávněn blankosměnku vyplnit.