směnky, vzory směnek, vymáhání směnek, prodej směnek

směnky - pojmy

akcept směnky

aval, avalista

indosament

indosant

indosatář

protest směnky

remitent

rubopis směnky

směnečné rukojemství

směnečník

směnečný postih

trasant

trasát

trata

výstavce směnky

směnky - doložky

směnky - druhy

směnky - vzory

směnky - vymáhání

směnky - prodej

kontaky

Směnečný postih

Směnečný postih připadá v úvahu tehdy, když není směnka řádně proplacena. Postihová práva jsou taxativně upravena v zákoně směnečném a šekovém a jsou tato:

Uvedených částek je tak možné domáhat se při nezaplacení směnky na soudě, zpravidla se tak děje ve speciálním rozkazním řízení, kdy soud vydává směnečný platební rokaz.